För EU-avgiften skulle vi istället kunna:

Införa fri tandvård

Att införa fri tandvård på samma villkor som övrig sjukvård beräknas kosta 7 miljarder kronor.

+

Höja garantipensionen

Att höja dagens garantipension för de allra fattigaste, från dagens cirka 8 000 till 14 000 kr beräknas kosta 23,7 miljarder kronor.

+

Sänka bensinskatten

Att sänka bensinskatten med 1 krona per liter skulle kosta 6,5 miljarder kronor.

Exemplen är hämtade från Alternativ för Sveriges Vision för Sverige
Källa: Riksdagens utredningstjänst Dnr 2013:379, 2018:872, 2018:686.

Tycker du också att pengarna borde stanna i Sverige?

Läs mer om Sveriges enda Swexit-parti!

Klicka här!
Copyright: Alternativ för Sverige, 2023